Ondersteuning voor midden- en kleinbedrijf (mkb) door middel van een subsidieaanvraag van De Ridder Consultancy!

De Rijksoverheid stimuleert (innovatieve) mkb’ers. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel, innovatiekrediet of subsidie. De overheid ondersteunt u financieel als uw producten of diensten passen bij projecten die de overheid wil stimuleren. Hierdoor kunt u meer en sneller investeren in uw bedrijf of in specifieke projecten.

Projecten die de overheid stimuleert, liggen vooral op het gebied van:

Onderzoek en innovatie
Bij onderzoek en innovatie moet u denken aan een tegemoetkoming in de loonkosten bij onderzoek, of een (regionale) subsidie voor het onderzoeken van de haalbaarheid van uw innovatie.

Energie en milieu
Als u investeert in energie- of milieuvriendelijke producten, opwekking van duurzame energie of ontwikkeling van energie- of milieuvriendelijke producten.

Internationaal ondernemen
Doet u zaken in ontwikkelingslanden op opkomende markten? Is internationaal ondernemen nieuw voor u? Er zijn diverse subsidies en regelingen beschikbaar.

Personeel aannemen
Denk hierbij aan ondersteuning bij het aanpassen van een arbeidsplek voor een gehandicapte medewerker. Of het in dienst nemen van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Agrosector en Kunst en cultuur
Werkt u in de agrosector of in de kunst- en cultuursector? Er zijn branchespecifieke subsidies en regelingen beschikbaar.

Naast de landelijke overheid zijn er ook nog regelingen beschikbaar voor regio’s, provincies en zelfs gemeenten hebben hun eigen subsidiemiddelen beschikbaar. Met de aansluiting op het netwerk van Smart Industry heeft De Ridder Consultancy een uitgebreid netwerk tot zijn beschikking om duidelijkheid te kunnen geven en uw aanvraag van begin tot uitbetaling te begeleiden.


Wilt u weten of er subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf zijn? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.